با مطب سایت بهترین ها را خواهید داشت
کلیه پلن ها یک ساله بوده و هزینه تمدید از سال های بعد تنها 25 درصد مبلغ اولیه می باشد
پلن معمولی
4,000,000 تومان
امکان استفاده از قالب های آماده
فضا و پهنای باند نامحدود
مدیریت صفحات و محتوای سایت
مدیریت کارمندان
اتصال دامنه اختصاصی
امکان ثبت مقالات و وبلاگ
دامین رایگان
مدیریت اطلاعات و سوابق مراجعین
سیستم نوبت دهی اینترنتی
طراحی قالب اختصاصی
خرید اشتراک
پلن حرفه ای
8,000,000 تومان 7,500,000 تومان
امکان استفاده از قالب های آماده
فضا و پهنای باند نامحدود
مدیریت صفحات و محتوای سایت
مدیریت کارمندان
اتصال دامنه اختصاصی
امکان ثبت مقالات و وبلاگ
دامین رایگان
مدیریت اطلاعات و سوابق مراجعین
سیستم نوبت دهی اینترنتی
طراحی قالب اختصاصی
خرید اشتراک
پلن اختصاصی
16,000,000 تومان 15,000,000 تومان
امکان استفاده از قالب های آماده
فضا و پهنای باند نامحدود
مدیریت صفحات و محتوای سایت
مدیریت کارمندان
اتصال دامنه اختصاصی
امکان ثبت مقالات و وبلاگ
دامین رایگان
مدیریت اطلاعات و سوابق مراجعین
سیستم نوبت دهی اینترنتی
طراحی قالب اختصاصی
خرید اشتراک

یک هفته رایگان تست کنید ...
421تعداد سایت پزشکی فعال
3,368تعداد نوبت های دیروز
50,520مجموع بازدید دیروز